ค้นหางาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบรับราชการ 4 อัตรา 10 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2555

Written By JOB GDP on วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555 | 03:01


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบรับราชการ 4 อัตรา 10 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2555ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาเอก)

จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,000 - 20,900 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านผังเมือง)

จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,300 - 16,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง


การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม

03:01 | 0 ความคิดเห็น | Read More

กองการสอบ สนง.ตำรวจแห่งชาติ รับ 10,000 อัตรา


กองการสอบ สนง.ตำรวจแห่งชาติ รับ 10,000 อัตรา

ประกาศ รับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอน ปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555 รวม 10,000 อัตรา <รับออนไลน์>(10 เม.ย.-3 พ.ค.55)
ในการรับสมัครสอบตำรวจวุฒิ ม.6 ปวช. แบ่งกลุ่มที่เปิดรับสมัครเป็นสองกลุ่มดังนี้

1. การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2555 
(กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม)

หน่วยรับสมัครสอบในส่วนของสายงานป้องกันและปราบปราม มีดังนี้
บช.ศ., บช.น., ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ศชต. และ บช.ตชด.

คุณสมบัติผู้สมัครสอบสายงานป้องกันและปราบปราม

1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย สถานภาพโสด

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร

3. สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

4. สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า  โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติวุฒิภายในวันปิดรับสมัคร

และลักษณะต้องห้ามฯสามารถอ่านรายละเอียดได้จากประกาศรับสมัคร


2. การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2555 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

หน่วยรับสมัครสอบในส่วนของงานอำนวยการและสนับสนุน มีดังนี้ บช.ศ. และ สตม.

คุณสมบัติผู้สมัครสาย อำนวยการและสนับสนุน

1. บุคคลภายนอกเพศชาย/หญิง

2. อายุ 18 - 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

3. ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก ไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิงต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

4. สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า  โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติวุฒิภายในวันปิดรับสมัคร

และลักษณะต้องห้ามฯสามารถอ่านรายละเอียดได้จากประกาศรับสมัคร*** การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 10 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมด และกรอกใบสมัครสอบออนไลน์ในวันเวลาที่กำหนดได้ที่เว็บไซต์ 

http://www.policeadmission.com


ทีมา : http://www.testthai1.com/read.php?tid=613302:41 | 0 ความคิดเห็น | Read More